Blog

slajd 2. Czy Freud chciałby zanalizować lidera projektu SIX SIGMA?

slajd 2. Czy Freud chciałby zanalizować lidera projektu SIX SIGMA?

Tytuł wystąpienia „Black Belt* na kozetce** u psychologa***” zobowiązuje. Skoro kozetka jest w tytule, to niegrzecznie byłoby nie wspomnieć o człowieku, który razem z Darwinem, Marksem zmienił XX-wieczny świat. Nasz świat. Zygmunt Freud sprawił, że uwierzyliśmy, że to, co dzieje się w naszym życiu, dzieje się dzięki formacji określonej „psychiką”, targaną przez instynkty, a nie dlatego, że nasz każdy dzień to walka między dobrem i złem, między szatanem i Bogiem. Uwolnieni od bogów, zostaliśmy zniewoleni przez terapeutów i innych znawców naszej psychiki (Krzemiński, 2011). Swoją wiedzę o psychice Freud czerpał z sesji psychanalitycznych, których obiektami byli nieco rozhisteryzowani wiedeńscy mieszczanie i on sam. Wiele tez dotyczyło instynktów samego Freuda, który miał zadziwiającą łatwość uogólniania własnych doświadczeń na wszystkich ludzi (Storr, 2009, s.159). Czy Freud zainteresowałaby się psychiką lidera projektu Six Sigma? Czy instynkty miotające życiem Black Belta zainteresowałyby go? Czy Freud chętnie zaprosiłby jakiegoś Black Belta na kozetkę? Czy wziąłby udział w XI konferencji Lean i Six Sigma?

 „Freud był (…) przekonywującym mówcą. (…) Wygłaszał znakomite wykłady, które rozwijały się w sposób spójny, bez przestojów i trwały nawet do 4godzin ku zachwytowi widowni, słuchającej ich z zapartym tchem. Nie wygłaszał kazań, lecz mówił powoli, jasno i z energią. Często przerywał wykłady, by poprosić o pytania z widowni i na nie odpowiedzieć” (Storr, 2009, s.168). Takiego prelegenta chciałby każdy organizator konferencji. Niestety, ojciec a może guru psychoanalizy nie pojawiłby się na 11konferencji 6Sigma organizowanej w czerwcu (szóstym miesiącu roku), bo podobno był przesądny jeżeli chodzi o połączenia cyfr 6 i 2 (6 w nazwie six sigma; 6-czerwiec; 11 konferencja czyli 1+1=2). Ilość szóstek i dwójek mogłaby być dla Zygmunta nie do przejścia…

Freud wierzył, że poznanie prawdy o sobie wyzwala. „Wyzwolenie” dokonywało się podczas sesji na kozetce w wiedeńskim, a potem londyńskim gabinecie za jedyne 2500zł za 1wizytę (po przeliczeniu na „dzisiejsze stawki”) (T. Stawiszyński). Nawet, gdyby Black Belta było stać na taki wydatek, to czy chciałby się położyć na zarzuconą kolorowymi narzutami kozetkę, która bardziej przypomina barłóg a nie estetyczną kozetkę z filmów Woody Allena. Zygmunt Freud twierdził, że pacjent leżąc może się naprawdę zrelaksować, odczuwać komfort, który jest niezbędny do przywołania bolesnych skojarzeń o traumach i kompleksach. Carl Gustaw Jung twierdził, że prawdziwym powodem zmuszania pacjentów i ich ciał do pozycji horyzontalnej czyli położenia się na kozetce, nie była potrzeba grzebania w ich ego, id i superego, tylko niechęć Freuda do prowadzenia rozmowy twarzą w twarz dłużej niż 15minut. Co powiedziałby Freudowi lider projektu? Tego nie wiemy. Wiemy tylko co kilkudziesięciu liderów projektu powiedziało autorce tego tekstu, podczas rozmów, krótkiej ankiety. Większość omówionych tutaj treści zostało zebrane przez autorkę w ciągu 9lat szkoleń dla Black Beltów (ponad 200uczestników), a że w ciągu 25dni szkoleniowych, aż pięć dni jego uczestnicy spędzają z psychologiem, materiału się trochę zebrało… Wszyscy moi rozmówcy zostali zapytani: „co jest twoim problem w realizacji projektu”; a tych kilkudziesięciu zostało zapytanych o „co wykorzystujesz po szkoleniu w pracy w prowadzonych przez siebie projektach?”

Black Belt to osoba niesamowicie kulturalna, zapytana odpowiedziała… Mogłabym te odpowiedzi po prostu spisać i w jednym tekście przedstawić czytelnikowi, ale może zabawniej będzie opowiedzieć o losach Black Beltów z perspektywy kozetki Freuda.

Z tez Freuda tendencyjnie, na potrzeby wykładu, wybrałam kilka. To z nimi będzie musiał się zmierzyć lider projektu, a raczej to pod kątem tych tez zostaną zanalizowane wypowiedzi Black Belt’ów.

  1. Freud niewątpliwie zainspirowany darwinizmem twierdził, że wszyscy jesteśmy zwierzętami kierowanymi przez instynkty. Najgorsze, a może najciekawsze jest to, że nie uświadamiamy sobie tych instynktów. Czy Black Belt także jest zwierzęciem, na którego życie wpływają nieuświadomione instynkty? Jeżeli tak, to jak te jego zwierzęce instynkty wpływają na realizowane przez niego projekty?
  2. IMG_4072Freud zapoczątkował rozwój psychologii rozwojowej, zwracając uwagę na rolę dzieciństwa w rozwoju dorosłego człowieka. Nasze dorosłe relacje są zakorzenione w dzieciństwie. Czy w takim razie to, jaki jest Black Belt dziś, zostało ukształtowane w „dzieciństwie” i  żadne szkolenie, coaching tutaj nic już nie zmieni? Jak dzieciństwo projektowe Black Belta, czasy, gdy z boku obserwował realizowane projekty, wpłynęło na jego dorosłe, dojrzałe prowadzenie projektów?
  1. „Kultura jest źródłem cierpień” –  według Freuda. Co jest źródłem cierpień Black Belta? Na tym etapie omówimy co odpowiedzieli uczestnicy szkoleń na pytanie: co było/jest problemem w realizowaniu projektów?
  1. Freud zmienił terapię. Z nakazowej, gdzie polecenia wydaje lekarz, który „aplikuje” rozwiązania, leki, na taką, w której kluczową była rozmowa. „Rozmowa dwojga ludzi ma charakter terapeutyczny” – to „odkrycie” Freuda. W takim razie rozmowa z kilkunastoma osobami to… ??? Na szkoleniu uczestnicy mają okazję spotka, w ramach jednej edycji szkolenia Black Belt kilkanaście osób. Mogą z nimi rozmawiać/omawiać/dyskutować wszystkie tematy związane z realizowanymi przez nich projektami. Co po kilku miesiącach, latach po szkoleniu uważają za szczególnie cenne? Co stało się wartością, którą mogą wykorzystywać także w trakcie realizowania innych projektów?
  1. Freud w swojej koncepcji kluczowym elementem uczynił seksulność.  Kieruje nami seksualność… i dlatego i tymi kwestiami musimy się zająć na kozetce. Ale! o seksualności Black Belta na końcu…w ostatnim wpisie.

I tak powstał spis treści kolejnych pięciu wpisów pokonferencyjnych. Zapraszam do lektury (także do lektury Freuda, bo skoro tak bardzo zmienił nasze życie i wszyscy jesteśmy freudystami (wg Tomasza Stawiszyńskiego) to warto poczytać też co nam zmiana duszy na psychikę z nami zrobiła)

 

*BLACK BELT – to lider projektu, realizowanego według metodyki Six Sigma.

**kozetka – mebel, który dzięki Zygmuntowi Freudowi przestał był tylko meblem…a stał się SYMBOLEM

*** Zygmunt Freud nie był psychologiem, tylko lekarzem neurologiem.

 

Bibliografia:

Bettelheim B. (1994) Freud i dusza ludzka. Jacek Santorski @ CO Agencja Wydawnicza

Hall C.S., Lindzey G. (1994) Teorie osobowści. PWN

Krzemiński A. (2011) Freud na kozetce. POLITYKA

Stawiszyński T. (2009) Kompleks Freuda. NEWSWEEK

Storr A. (2009) Kolosy na glinianych nogach. Studium Guru. Wydawnictwo W.A.B.

 

 

Leave Reply